Proces restaurování:


Postup:

  1. Zjištění poškození, stanovení postupu oprav (povrch, konstrukce, napadení červotočem, dýha, uvolněné části)
  2. Zjištění stability a funkce výrobku (výběr vhodného materiálu, restaurování konstrukčních částí)
  3. Restaurování dýhy (upevnění staré dýhy, zasazení nové)
  4. Základový nátěr, vyplnění vadných míst (odstranění starého laku, bělení, oživení, základový nátěr, opravy vadných míst)
  5. Barevné sjednocení (přibarvení nových částí, retušování)
  6. Šelaková politůra (krycí politura, leštící politura)
  7. Příslušenství nábytku (zámky a kování, hřebíky a vruty)
  8. Ochrana proti škůdcům dřeva (tekuté chemikálie)

Ukázka: